Becikowe 2014 - nowe zasady

Chcąc ograniczyć wypłacanie becikowego państwo postawiło mnóstwo wymogów formalnych, a do tego kryterium dochodowe. Nie znaczy to jednak, że zamożni na becikowe liczyć nie mogą.

     Becikowe w 2014 nadal jest przyznawane w wysokości 1000 zł. Nie jest ono wypłacane z automatu – trzeba złożyć wniosek w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka osobiście w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej lub wydziale spraw społecznych urzędu miasta (lub gminy) – w zależności od tego, który z nich zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych. Wniosek to jednak nie wszystko – może być potrzebne nawet kilkanaście dokumentów.

Jakie dokumenty są konieczne, żeby ubiegać się o becikowe w 2014 roku:

1. Wniosek [pobierz]

2. Zaświadczenie od lekarza, potwierdzające pozostawanie pod opieką lekarską matki od 10. tygodnia ciąży [pobierz]

3. Akty urodzenia wszystkich dzieci w rodzinie

4. Dowód osobisty wnioskodawcy

5. Zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach lub własne oświadczenie

6. Oświadczenie o wysokości dochodów nieopodatkowanych

7. Zaświadczenie z ZUS lub pracodawcy o wysokości faktycznie zapłaconych składek zdrowotnych (może być zastąpione przez oświadczenie)

8. Wyrok ustalający wysokość alimentów (jeśli dotyczy)

9. Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów (jeśli dotyczy)

10. Oświadczenie o niepobieraniu wcześniej zasiłku [pobierz]

Opieka lekarska

     Becikowe należy się tylko wtedy, jeżeli matka pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od 10. tygodnia ciąży. Jeśli opieka zaczęła się od 11. tygodnia – becikowe przepada. Potwierdzające to zaświadczenie od lekarza powinno także zawierać informacje o świadczeniach zdrowonych – co najmniej jednym w każdym trymestrze z podaniem dat.

Dochody

     Pieniądze zostaną wypłacone tylko tym rodzinom, w których dochód netto na osobę nie przekracza 1922 zł, co jest odpowiednikiem rocznego progu podatkowego 85 528 zł. Jak to policzyć? Po pierwsze liczbę osób w rodzinie liczymy wraz z nowo narodzonym dzieckiem. Po drugie musimy sięgnąć po stary PIT – jeżeli składamy wniosek do 31 października to będzie to PIT sprzed dwóch lat, a jeśli później to z roku poprzedniego. Przykładowo, składając wniosek w maju 2014 roku bierzemy PIT za 2012 rok, a w listopadzie już PIT za 2013 rok.

     Dochód netto obliczamy sumując dochody wszystkich członków rodziny. Dochód w tym znaczeniu to przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, w PIT-37 znajdziemy go w części C w trzeciej kolumnie. Aby uzyskać dochód netto należy odjąć od dochodu zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (część D w PIT-37), składki na ubezpieczenie zdrowotne (w całości faktycznie zapłacone, a nie te z PIT) oraz podatek należny (część G w PIT-37). Dlaczego faktycznie zapłacone składki zdrowotne? Bo wielkość składek zdrowotnych, którą odliczamy w PIT od podatku to 7,75 proc. podstawy wymiaru, która jest odliczana od podatku, a cała składka wynosi 9 proc.

     Skąd wziąć zatem dane nt. składki zdrowotnej? Wydobyć odpowiednie zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy. Jeżeli jednak chcemy policzyć dochód, aby mniej więcej się dowiedzieć czy spełniamy kryterium, to możemy wielkość składki zdrowotnej podanej w PIT przemnożyć x 1,16. Wynik będzie jednak niedokładny i nie nadaje się do wykorzystania w oświadczeniu o dochodach.

     Co jeżeli dochody od tego czasu się zmieniły? Mamy obowiązek o tym poinformować oraz przedstawić odpowiedni dokument poświadczający. Jeżeli straciliśmy pracę będzie to świadectwo pracy, gdy zyskaliśmy nową – nowa umowa. W przypadku zamknięcia działalności gospodarczej będzie to decyzja o wykreśleniu z ewidencji, a przy założeniu firmy decyzja o wpisie do ewidencji. W niektórych wypadkach będzie konieczne dodatkowe zaświadczenie od pracodawcy (urlop wychowawczy).

     Jak zatem doliczyć zmieniony dochód? W przypadku gdy dostarczamy dane za 2012 rok, a w 2013 roku dochód miesięczny jednego z rodziców przykładowo wzrósł od kwietnia z 2000 zł do 4000 zł, to zaliczamy go tylko za 9 miesięcy roku. Czyli mnożymy 4000 zł x 9 po czym dzielimy przez 12 i przeciętny miesięczny dochód wychodzi nam 3000 zł.

Kto ma szanse na becikowe w 2014 roku?

     Spróbujmy zatem zorientować się ile osób dostaje becikowe. Próg 1922 zł na osobę w przypadku narodzin pierwszego dziecka oznacza łączne dochody rodziców z umową o pracę na poziomie ok. 8 tys. zł brutto miesięcznie. To oznacza, że każdy rodzic, który dostaje wypłatę do wysokości średniej krajowej (w marcu wyniosła 4017,38 zł) może liczyć na becikowe. A według danych GUS ta grupa pracujących stanowi ok. 2/3 wszystkich. Ta liczba się powiększy jeżeli rzucimy okiem na to ilu podatników zmieściło się w rozliczeniach za 2012 rok pod progiem podatkowym, a było to ponad 97 proc. z rozliczających się według skali, czyli niemal 24 mln podatników.

     Jeszcze więcej mogą zarabiać rodzice na umowach cywilnoprawnych. W skrajnym przypadku umów o dzieło z 50-proc. kosztami uzyskiwania przychodów łączny miesięczny przychód rodziców musiałby przekroczyć 11,5 tys. zł, aby stracili prawo do becikowego. I nie obniżą tego progu ograniczenia w wykorzystywaniu 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, które wprowadzono od 2013 roku.

Jeśli więc nie masz szans na becikowe, to nie martw się. Jesteś wyjątkowo zamożną osobą :-)

    Partnerzy