Długi urlop dla mężczyzny po narodzinach dziecka, nawet 36 dni wolnego!

Długi urlop dla mężczyzny po narodzinach dziecka! Nawet 36 dni wolnego!

     Możliwości, dzięki którym my mężczyźni możemy cieszyć się naszym nowo narodzonym maleństwem znacznie dłużej w domowych pieleszachJ

     Jako, że nasze partnerki w momencie porodu i zaraz po nim dały z siebie 200% wysiłku i poświęcenia, chciałbym w dziękczynnym akcie podpowiedzieć, jak możemy pozostać w domu dłużej na różnego typu „wolnym” od pracy.

     Oprócz doskonale znanego tematu jakim jest urlop ojcowski, który przysługuje każdemu mężczyźnie zatrudnionemu na umowie o pracę, jest jeszcze kilka sposobów, by uzyskać dodatkowe dni wolne, przywilej ten jednak przysługuje głównie zatrudnionym na umowę o pracę.

Sposoby na dodatkowe dni wolne:

- urlop okolicznościowy- z tytułu narodzin dziecka przysługują nam 2 dni urlopu płatnego do wykorzystania, przy czym wybór owych dni jest swobodny, a pracodawca nie ma prawa nam tego odmówić.

- urlop opiekuńczy na żonę- w momencie kiedy po porodzie żona potrzebuje pomocy i opieki, możemy starać się o 14 dni urlopu opiekuńczego, najczęściej udzielany jest przez ginekologa prowadzącego lub szpital. Dla nas ów urlop jest typowym L4, czyli liczą się dni pod rząd, bez rozróżnienia weekendów i świąt. By był uwzględniony, trzeba złożyć wniosek do pracodawcy oraz przedstawić mu zwolnienie lekarskie L4. [pobierz wniosek]

- urlop opiekuńczy na dziecko- na dziecko, które nie ukończyło 14 roku życia opiekunom przysługują 2 dni urlopu opiekuńczego na rok. Owe 2 dni są sumaryczne, więc mogą być wykorzystane przez jednego opiekuna lub po jednym dniu przez dwóch opiekunów. Urlop ten jest zagwarantowany ustawowo, więc nie może zostać odmówiony. Nie jest on niestety zależny od ilości dzieci, w każdym przypadku są to jedynie 2 dni/rok. Urlop uzyskuje się na pisemny wniosek pracownika.

- urlop ojcowski- wedle Kodeksu Pracy ojcowie biologiczni i adopcyjni mają prawo do wykorzystania 14 dni urlopu ojcowskiego, z tym, że może on być wykorzystany w dowolnym momencie. Z tego urlopu możemy skorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Wniosek o przydzielenie urlopu ojcowskiego powinniśmy złożyć co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem, wtedy będziemy mieli pewność, że pracodawca nam go nie odmówi. Ilość urodzonych dzieci podczas porodu nie wpływa na jego wydłużenie. Zasiłek za czas przebywania na owym urlopie wynosi 100% wyliczonej średniej z ostatnich 12 miesięcy pracy. Urlop jest ciągły, zatem w praktyce nie jest możliwe takie rozplanowanie urlopu ojcowskiego, aby obejmował on same dni pracujące, bez weekendów i świąt. [pobierz wniosek]

- urlop na żądanie- jest to co prawda część z naszych dni urlopowych ale o specyficznym charakterze. Otóż w nagłych przypadkach (nieobecność opiekunki do dziecka, choroba itd.) możemy starać się o maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie w roku kalendarzowym. Kodeks pracy mówi, że pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik fakt skorzystania z urlopu może zgłosić telefonicznie, sms-em, mailowo lub w każdy inny skuteczny sposób. Bo urlop na żądanie wymyślono jako przywilej pracownika, z którego może skorzystać w nagłych, losowych sytuacjach. Jeśli pracownik wiedział miesiąc wcześniej, że danego dnia będzie musiał być w pracy, nie może wziąć urlopu na żądanie, a jeśli to zrobi, czekać go mogą kodeksowe konsekwencje.

 

    Partnerzy