Mgr Anna Nowak - Duda - Położna

Zajęcia prowadzone są poprzez nie tyle samego praktyka zawodu położnej, ale przede wszystkim pasjonata momentu narodzin.

Mgr Anna Nowak - Duda

 

Magister położnictwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Certyfikowany instruktor masażu Shantala.

 

Doświadczenie zdobyła pracując w Klinice Neonatologii Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego przy ul. Polnej w Poznaniu, opiekując się najciężej chorymi pacjentami na intensywnej terapii noworodka.

Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności uczestniczy w licznych wykładach, konferencjach, szkoleniach i kursach organizowanych m.in. przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Ukończyła kursy specjalistyczne: resuscytacja krążeniowo – oddechowa oraz resuscytacja krążeniowo – oddechowa noworodka. Posiada dyplom ukończenia kursu dokształcającego „porty donaczyniowe”. Uczestniczka kursu kwalifikacyjnego: „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”. Aktywny ekspert i specjalista warsztatów dla przyszłych i obecnych rodziców projektu „Świadoma Mama”.

Praca jako położna to dla niej nie tylko zawód, ale i pasja którą chce dzielić się z przyszłymi rodzicami.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i wykładach organizowanych m.in. przez:

  • Fundację Rodzić po Ludzku
  • Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

Prywatnie mama rocznego Franka. W wolnych chwilach śpiewa i gra na gitarze.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Partnerzy